Tin cậy

Udemy - Online Courses

vitonline
19.88MB
Tải về
Lượt tải về của cửa hàng 250 - 500
Phiên bản 5.3.5 7 tháng trước

Mô tả của Udemy - Online Courses

Udemy is an online learning platform featuring 80,000+ video courses taught by expert instructors. Take courses in anything from programming languages like Python, and Java to personal development classes like design, drawing, writing and yoga. Join the more than 24 million students who are mastering new skills, advancing their careers, and exploring new hobbies on Udemy.

LEARN ANYTHING: Discover courses in over 2,000 topics - from coding and data science to marketing, Photoshop, yoga, and more. New courses, on cutting-edge topics like machine learning, artificial intelligence, and blockchain, are continuously refreshed.

LEARN AFFORDABLY: Udemy has both free and paid courses within your budget. Once you’ve enrolled in a course, you’ll have lifetime access to the content.

LEARN FROM EXPERTS: Be inspired by 35,000+ expert instructors teaching in 50+ different languages.

LEARN ANYWHERE: Download courses to learn offline. On the go? Listen to courses in audio-only mode.

LEARN AT YOUR OWN PACE: Ask both students and instructors questions. Personalize your learning experience with speed controls and closed captioning.

Free and paid courses available in:

- Development: web development, programming languages (Python, Java, JavaScript, Ruby, Swift, C# & more), game development, coding basics, coding bootcamps, etc.

- Business: Finance, financial analysis, entrepreneurship, public speaking, presentation skills, writing, etc. Plus, data & analytics (SQL, machine learning, deep learning, data science & more).

- IT & Software: IT certification, network & security, cyber security, CCNA, etc.

- Office Productivity: Microsoft, Apple, Google, SAP, Oracle, etc.

- Personal Development: productivity, leadership, personal finance, career development, study skills, etc.

- Design: drawing, web design, graphic design, design tools (Photoshop, Adobe Illustrator & more), UX design, UI design, design thinking, etc.

- Marketing: Search Engine Marketing (SEM), Search Engine Optimization(SEO), social media marketing, marketing fundamentals, mobile marketing, content marketing, product marketing, etc.

- Lifestyle: arts & crafts, travel, gaming, dog training, etc.

- Photography: digital photography, photography tools, commercial photography, video design, etc.

- Health & Fitness: yoga, nutrition, meditation, self-defense, etc.

- Teacher Training: online course creation, presentation skills, instructional design, etc.

- Music: instruments (guitar, piano & more), music fundamentals, music techniques, music software, etc.

- Languages: English, Spanish, Portuguese, Chinese, etc.

Udemy là một nền tảng học tập trực tuyến có tính năng 80,000+ Video các khóa học được giảng dạy bởi các giảng viên chuyên gia. Tham dự một khóa trong bất cứ điều gì từ các ngôn ngữ lập trình như Python, và Java đến các lớp học cá nhân phát triển như thiết kế, vẽ, viết và yoga. Tham gia vào hơn 24 triệu sinh viên đang làm chủ các kỹ năng mới, thúc đẩy sự nghiệp của họ, và khám phá những sở thích mới về Udemy.

LEARN bất cứ điều gì: Khám phá các khóa học tại hơn 2.000 chủ đề - từ mã hóa và khoa học dữ liệu để tiếp thị, Photoshop, yoga, và nhiều hơn nữa. các khóa học mới, về các chủ đề tiên tiến như máy học, trí tuệ nhân tạo, và blockchain, đang liên tục làm mới.

LEARN chi phí thấp: Udemy có cả các khóa học miễn phí và thanh toán trong vòng ngân sách của bạn. Khi bạn đã ghi danh vào một khóa học, bạn sẽ có quyền truy cập đời đến nội dung.

LEARN từ các chuyên gia: Hãy lấy cảm hứng từ 35,000+ giáo viên hướng dẫn chuyên gia giảng dạy trong 50 ngôn ngữ khác nhau.

LEARN bất cứ nơi nào: Tải về các khóa học để học ngoại tuyến. Trên đường đi? Nghe các khóa học trong chế độ chỉ có âm thanh.

Học theo tốc độ của riêng bạn: Hãy hỏi cả học sinh và giáo viên hướng dẫn câu hỏi. Cá nhân kinh nghiệm học tập của bạn với điều khiển tốc độ và phụ đề.

các khóa học miễn phí và trả tiền có sẵn trong:

- Phát triển: phát triển web, ngôn ngữ lập trình (Python, Java, JavaScript, Ruby, Swift, C # và nhiều hơn nữa), phát triển trò chơi, căn bản mã hóa, mã hóa bootcamps vv

- Kinh doanh: Tài chính, phân tích tài chính, kinh doanh, nói trước công chúng, kỹ năng thuyết trình, viết, vv Ngoài ra, dữ liệu & phân tích (SQL, học máy, học sâu, khoa học dữ liệu và nhiều hơn nữa).

- CNTT và phần mềm: CNTT chứng nhận, mạng & an ninh, an ninh mạng, CCNA, vv

- Văn phòng Năng suất: Microsoft, Apple, Google, SAP, Oracle, vv

- Phát triển cá nhân: năng suất, lãnh đạo, tài chính cá nhân, phát triển nghề nghiệp, kỹ năng học tập, vv

- Thiết kế: bản vẽ, thiết kế web, thiết kế đồ họa, công cụ thiết kế (Photoshop, Adobe Illustrator và nhiều hơn nữa), thiết kế UX, thiết kế giao diện người dùng, thiết kế suy nghĩ, vv

- Marketing: Search Engine Marketing (SEM), Search Engine Optimization (SEO), tiếp thị truyền thông xã hội, nguyên tắc cơ bản marketing, mobile marketing, tiếp thị nội dung, tiếp thị sản phẩm, vv

- Lối sống: nghệ thuật và hàng thủ công, du lịch, chơi game, huấn luyện chó, vv

- Nhiếp ảnh: nhiếp ảnh kỹ thuật số, công cụ chụp ảnh, nhiếp ảnh thương mại, thiết kế video, vv

- Sức khỏe & Thể hình: yoga, dinh dưỡng, thiền định, tự vệ, vv

- Đào tạo giáo viên: tạo khóa học trực tuyến, kỹ năng thuyết trình, thiết kế giảng dạy, vv

- Âm nhạc: nhạc cụ (guitar, piano và nhiều hơn nữa), nguyên tắc cơ bản âm nhạc, kỹ thuật âm nhạc, phần mềm nghe nhạc vv

- Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Trung Quốc vv

Xem thêm

Người dùng cửa hàng đánh giá cho Udemy - Online Courses

0
0
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng này đã thông qua các bài kiểm tra an ninh cho virus, phần mềm độc hại và các cuộc tấn công độc hại khác và không chứa bất kỳ mối đe dọa nào.

Ảnh đại diện cửa hàng vitonline
Cửa hàng vitonline 27.87k 4M

Tải về các ứng dụng tương tự trên Udemy - Online Courses

Thông tin APK về Udemy - Online Courses

Phiên bản APK 5.3.5
Khả năng tương thích Android 5.0+ (Lollipop)
Lập trình viên Udemy
Chính sách riêng tư http://www.udemy.com/static/privacy


Tải về Udemy - Online Courses APK
Tải về